Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Τίτλος : Εργασία και δικαιώματα της γυναίκας

Συγγραφέας : Κραβαρίτου Γιώτα

Έτος Έκδοσης : 1992

Εκδόσεις : Σάκκουλας Α.Ε.

Οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα αντανακλώνται και αναπαράγονται στον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Η μισθωτή εργασία των γυναικών επηρεάζεται άμεσα από την πατριαρχική δομή της κοινωνίας: διαμορφώνεται από αυτήν. Η θέση και η σχέση της γυναίκας με την οικογένεια είναι σε άμεση εξάρτηση με τη θέση και τη σχέση της στη μισθωτή εργασία. Εργασία και οικογένεια δεν μπορούν να προσεγγιστούν παρά κατά τρόπο ενιαίο, καθολικό. Η ιδιωτική και η δημόσια σφαίρα συμπλέκονται, αλληλοδιεισδύουν, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: συμπροσδιορίζουν τη μισθωτή εργασία των γυναικών που πρέπει να ορίζεται και να διερευνάται και ως προς τις δύο. Το εργατικό δίκαιο δεν αντιμετώπισε τις εργαζόμενες ως μια ξεχωριστή και ολοκληρωμένη συλλογικότητα. Η εργαζόμενη γυναίκα θεωρείται καταρχήν, και κατά τρόπο γενικό, σαν ένα ον ουδέτερο που υπόκειται στις ίδιες νομικές ρυθμίσεις με τον άνδρα εργαζόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και μόνο κατ' εξαίρεση, τις αντιμετώπισε ως ειδική περίπτωση ενός γενικότερου πρότυπου. Με άλλα λόγια, το εργατικό δίκαιο δομήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο του άνδρα εργαζόμενου.

 

  click here to read the project's description in english