Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Τίτλος : Εκπαίδευση και Διάκριση των Φύλων

Συγγραφέας : Μαραγκουδάκη Ελένη

Εκδόσεις : Οδυσσέας

Πρώτη Έκδοση : 1993

Περιγραφή
Θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες τόσο στο διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο τεκμηριώνουν την άποψη ότι το σχολείο με ποικίλους τρόπους και πρακτικές συμβάλλει στην αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας των φύλων. Το νηπιαγωγείο ως η πρωβαθμίδα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος παίζει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βρίσκονται σε μια αναπτυξιακή φάση αποφασιστικής σημασίας από την άποψη της κοινωνικοποίησής τους ως προς το ρόλο του φύλου. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι αντιλήψεις για τα φύλα σε παιδικά αναγνώσματα που χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο. Η έρευνα θεμελιώνεται θεωρητικά πάνω στις αρχές και θέσεις των βασικότερων θεωριών κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου. Σύμφωνα μ' αυτές όσα εγγράφονται και αποτυπώνονται για τα φύλα σε έντυπο υλικό -σχολικά εγχειρίδια, λογοτεχνικά βιβλία κ.λπ.- προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις που τα παιδιά διαμορφώνουν σχετικά με το τι είναι κατάλληλο και αποδεκτό για

 

  click here to read the project's description in english