Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Αγαπητοί και αγαπητές συνεργάτες/δες,

Συμπληρωματικά σε όσα μας έχετε καταγράψει στο ημερολόγιο παρεμβάσεων, στο φυλλάδιο διορθώσεων και στο ίδιο το διδακτικό υλικό, σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί:

Γενικά Στοιχεία

     
*Όνομα
*Επώνυμο
Σχολείο
 
*Ιδιότητα
 
*E-mail
 
* Υποχρεωτικά πεδία
1.Έχω καταγράψει παρατηρήσεις, επισημάνσεις και διορθώσεις ή προτάσεις (παρακαλώ σημειώστε με √) για:
     
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
     
Το βιβλίο για τους/τις εκπαιδευτικούς
Νέα Επαγγελματικά Προφίλ
Συμπληρωματικά Φυλλάδια
Συλλογή Δοκιμίων
Βιντεοταινία
CD
Ιστοσελίδα
 

2. Πέρα από αυτές τις επισημάνσεις θα είχατε να κάνετε γενικότερες προτάσεις για τη βελτίωση του υλικού;

α) Ως προς τη μορφή του υλικού (έκταση, παραδείγματα, διάρθρωση, λειτουργική σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του υλικού κ.α.

β) Ως προς το περιεχόμενο (θέματα, διεύρυνση, εμπλουτισμός, συμπλήρωση κ.α.).
γ) Ως προς τη δεκτικότητα, το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση από τη μεριά των μαθητών/τριών.
δ) Ως προς τη φιλικότητα στη χρήση (από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες).
 
3. Εντοπίσατε αντιφάσεις, συγχύσεις και ασάφειες στη συγκρότηση του όλου φακέλου του υλικού που σας δόθηκε, ως προς το βασικό προσανατολισμό που είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων; Αν ναι, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι/ες;
4. Σε περίπτωση που αλλάξουν τα σχολικά εγχειρίδια (ήδη έχουν αλλάξει του Δημοτικού και του Γυμνασίου) θεωρείτε πως είναι απαραίτητο τα ενδεικτικά παραδείγματα που δίνονται, να αντικατασταθούν από ανάλογα παραδείγματα που να προέρχονται από τα νέα εγχειρίδια; Γιατί;
5. Έχουμε δημιουργήσει ιστοσελίδα του προγράμματος και έχουμε αναρτήσει συμπληρωματικό υλικό. Θα είχατε να μας προτείνετε κάτι για τη δομή, τη διάρθρωση, τη φιλικότητα, τα θεματικά πεδία, τη χρήση, το περιεχόμενο κ.α.;
6. Τι άλλο θα μας προτείνατε για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του όλου φακέλου του υλικού;
7. Τελικά, θεωρείτε σημαντική και αξιόλογη την όλη προσπάθεια για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία; Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου υποστηρικτικού διδακτικού υλικού και η χρήση του βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία;
 
  


  click here to read the project's description in english