Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


«Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών»

 Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 1995

Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, Παιδαγωγικό υλικό και ισότητα ευκαιριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκό Συνέδριο, Αθήνα, 7-8-9- Απριλίου 1994

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι.

 

  click here to read the project's description in english