Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Γεγονότα και αριθμοί 2000

Η έκδοση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων”, ( db-decision.de ) που υλοποιεί το FrauenComputerZentrumBerlin σε συνεργασία με 17 διεθνείς εταίρους/ες και στο οποίο το ΚΕΘΙ είναι ο εθνικός εταίρος από την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων.

Το φυλλάδιο περιέχει:

  1. Γεγονότα και αριθμούς για τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια, στις επιτροπές και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  2. Μια επισκόπηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
  3. Παραδείγματα στρατηγικών που μπορούν να εξασφαλίσουν ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε κορυφαίες πολιτικές θέσεις.

 

  click here to read the project's description in english