Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Η εκπόνηση των πακέτων βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού που προβλέπονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, έτσι όπως αναφέρθηκαν επιγραμματικά παραπάνω, απαιτεί τη συγκρότηση μιας ομάδας επιστημόνων οι οποίες/οι με τεκμήριο τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και το διδακτικό έργο, που προσφέρουν σε Τμήματα/Σχολές ΑΕΙ, μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της εκπόνησης των διαφόρων πακέτων υλικού, καθώς και της παρακολούθησης της διευρυμένης εφαρμογής και της εσωτερικής αξιολόγησης. Ο διαθέσιμος χρόνος για την πλήρη υλοποίηση του προτεινόμενου έργου και η ποικιλομορφία του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού, που προβλέπεται να εκπονηθεί, επιβάλλει τη συγκρότηση μιας 12/μελούς τουλάχιστον ομάδας επιστημόνων, οι οποίοι/ες διδάσκουν σε τρία Παν/μια της χώρας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα. Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου είναι:

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α.Π.Θ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μαραγκουδάκη Ελ.
Επ. Καθηγήτρια
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β.
Καθηγήτρια
Καντζάρα Β.
Λέκτορας
Γκασούκα Μ.
Διδάσκουσα με το Π.Δ.407/80
Μαυρογιώργος Γ.
Καθηγητής
Ζιώγου-Καραστεργίου Σ.
Καθηγήτρια
Παραδείση Μ.
Λέκτορας
Νούτσος Χ.
Καθηγητής
Κογκίδου Δ.
Καθηγήτρια
Στρατηγάκη Μ.
Επ. Καθηγήτρια
Παλαιολόγου Α.
Επ. Καθηγήτρια
Τρέσσου Ε.
Αν. Καθηγήτρια
 
Σιάνου Ελ.
Αναπ. Καθηγήτρια
 
Αθανασιάδης Θ.
Λέκτορας
 


  click here to read the project's description in english