<% Option Explicit %> <% Response.Buffer = True Dim fsoObject Dim fldObject Dim sarySearchWord Dim strSearchWords Dim blnIsRoot Dim strFileURL Dim strServerPath Dim intNumFilesShown Dim intTotalFilesSearched Dim intTotalFilesFound Dim intFileNum Dim intPageLinkLoopCounter Dim sarySearchResults(200) Dim intDisplayResultsLoopCounter Dim intResultsArrayPosition Dim blnSearchResultsFound Dim strFilesTypesToSearch Dim strBarredFolders Dim strBarredFiles Dim blnEnglishLanguage Const intRecordsPerPage = 10 strFilesTypesToSearch = "htm,asp" strBarredFolders = "img,images,brochures,aspnet_client,island,js,screenshots,sekasel,webstats" strBarredFiles = "checkdotnet.aspx,arrows.gif,comitech_welcome.swf,comitech.gif,intro.swf,intro_1.swf,intro_xmass.swf,music.swf,photo.asp,search.asp,SendMessage.asp,welcome.swf" blnEnglishLanguage = False intTotalFilesSearched = 0 %> ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια ΕπικοινωνίαΕισάγετε στο ακόλουθο πεδίο τις λέξεις "κλειδιά":
" size="50" maxlength="50">  
Όλες οι λέξεις Οποιαδήποτε από τις λέξεις Φράση
<% strSearchWords = Trim(Request.QueryString("search")) If blnEnglishLanguage = True Then strSearchWords = Server.HTMLEncode(strSearchWords) Else strSearchWords = Replace(strSearchWords, "<", "<", 1, -1, 1) strSearchWords = Replace(strSearchWords, ">", ">", 1, -1, 1) End If sarySearchWord = Split(Trim(strSearchWords), " ") intFileNum = CInt(Request.QueryString("FileNumPosition")) intNumFilesShown = intFileNum Set fsoObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If NOT Request.QueryString("search") = "" Then Set fldObject = fsoObject.GetFolder(Server.MapPath("./")) strServerPath = fldObject.Path & "\" 'Set to true as this is searching the root directory blnIsRoot = True Call SearchFile(fldObject) Set fsoObject = Nothing Set fldObject = Nothing Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " If blnSearchResultsFound = False Then Response.Write vbCrLf & " " Else Response.Write vbCrLf & "" End If Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & "
Λέξη-κλειδί: " & strSearchWords & ".    Δυστυχώς, ο όρος που αναζητήσατε δε βρέθηκε.Αναζητήθηκε ο όρος " & strSearchWords & ". Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα αρχεία " & intFileNum + 1 & " - " & intNumFilesShown & " από σύνολο " & intTotalFilesFound & ".
" Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & "
" If blnSearchResultsFound = False Then Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & " Ο όρος - " & strSearchWords & " - δε βρέθηκε." Response.Write vbCrLf & "

" Response.Write vbCrLf & " Προτείνουμε:" Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & "
  • Ελέγξατε την ορθογραφία του όρου που εισαγάγατε (και τον τονισμό).
  • Επιλέξτε κάποιον άλλο όρο.
  • Επιλέξτε ένα πιο γενικό όρο.
  • Χρησιμοποιήστε λιγότερες λέξεις κλειδιά.
" Else For intDisplayResultsLoopCounter = 1 to (intNumFilesShown - intFileNum) Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & " " & sarySearchResults(intDisplayResultsLoopCounter) Response.Write vbCrLf & "
" Next End If Response.Write vbCrLf & "
" End If If intTotalFilesFound > intRecordsPerPage then Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & " " Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & " Σελίδες:  " If intNumFilesShown > intRecordsPerPage Then Response.Write vbCrLf & " << Προηγούμενη " End If If intTotalFilesFound > intRecordsPerPage Then For intPageLinkLoopCounter = 1 to CInt((intTotalFilesFound / intRecordsPerPage) + 0.5) If intFileNum = (intPageLinkLoopCounter * intRecordsPerPage) - intRecordsPerPage Then Response.Write vbCrLf & " " & intPageLinkLoopCounter Else Response.Write vbCrLf & "  " & intPageLinkLoopCounter & "  " End If Next End If If intTotalFilesFound > intNumFilesShown then Response.Write vbCrLf & "  Επόμενη >>" End If Response.Write vbCrLf & "
" Response.Write vbCrLf & "
" End If %>
<%if strSearchWords <>"" then%>
Ερευνήθηκαν συνολικά <% = intTotalFilesSearched %> αρχεία.
<%end if%> <% Public Sub SearchFile(fldObject) Dim filObject Dim tsObject Dim subFldObject Dim RegExpObject Dim strFileContents Dim strPageTitle Dim intTitleStartPositionInFile Dim intTitleEndPositionInFile Dim strPageDescription Dim intDescriptionStartPositionInFile Dim intDescriptionEndPositionInFile Dim intSearchLoopCounter Dim blnSearchFound On Error Resume Next For Each filObject in fldObject.Files If InStr(1, strFilesTypesToSearch, fsoObject.GetExtensionName(filObject.Name), vbTextCompare) > 0 Then If NOT InStr(1, strBarredFiles, filObject.Name, vbTextCompare) > 0 Then Set tsObject = filObject.OpenAsTextStream strFileContents = tsObject.ReadAll blnSearchFound = False If Request.QueryString("mode") = "phrase" Then If InStr(1, LCase(strFileContents), LCase(strSearchWords), 1) then blnSearchFound = True End If Else If Request.QueryString("mode") = "allwords" then blnSearchFound = True For intSearchLoopCounter = 0 to UBound(sarySearchWord) If InStr(1, LCase(strFileContents), LCase(sarySearchWord(intSearchLoopCounter)), 1) Then If Request.QueryString("mode") = "anywords" then blnSearchFound = True Else If Request.QueryString("mode") = "allwords" then blnSearchFound = False End If Next End If intTotalFilesSearched = intTotalFilesSearched + 1 If blnSearchFound = True Then intTotalFilesFound = intTotalFilesFound + 1 If intNumFilesShown < (intRecordsPerPage + intFileNum) and intTotalFilesFound > intNumFilesShown Then intNumFilesShown = intNumFilesShown + 1 intTitleStartPositionInFile = InStr(1, lcase(strFileContents), "", 1) + 7 If NOT intTitleStartPositionInFile = 7 Then intTitleEndPositionInFile = InStr(intTitleStartPositionInFile, strFileContents, "", 1) strPageTitle = Trim(Mid(strFileContents, intTitleStartPositionInFile, (intTitleEndPositionInFile - intTitleStartPositionInFile))) Else strPageTitle = "Δεν υπάρχει τίτλος για αυτή τη σελίδα" End If intDescriptionStartPositionInFile = InStr(1, strFileContents, "", 1) strPageDescription = Trim(Mid(strFileContents, intDescriptionStartPositionInFile, (intDescriptionEndPositionInFile - intDescriptionStartPositionInFile))) Else strPageDescription = "Η περιγραφή αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμη" End If intResultsArrayPosition = intResultsArrayPosition + 1 blnSearchResultsFound = True If blnIsRoot = True Then sarySearchResults(intResultsArrayPosition) = "" & strPageTitle & "
" & vbCrLf & " " & strPageDescription & "
" Else sarySearchResults(intResultsArrayPosition) = "" & strPageTitle & "
" & vbCrLf & " " & strPageDescription & "
" End If End If End If tsObject.Close End If End If Next For Each subFldObject In FldObject.SubFolders If NOT InStr(1, strBarredFolders, subFldObject.Name, vbTextCompare) > 0 Then blnIsRoot = False strFileURL = fldObject.Path & "\" strFileURL = Replace(strFileURL, strServerPath, "") strFileURL = Replace(strFileURL, "\", "/") strFileURL = Replace(strFileURL, " ", "%20") Call SearchFile(subFldObject) End If Next Set filObject = Nothing Set tsObject = Nothing Set subFldObject = Nothing End Sub %>


  click here to read the project's description in english