Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Το Στάδιο 1. Ανάπτυξη Έντυπου Υλικού αφορά τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας,, την οργάνωση και ταξινόμηση του υλικού, καθώς επίσης και μια πρώτη αλλά ωστόσο επιμελημένη έκδοση των πακέτων που αφορούν το Βιβλίο – Εγχειρίδιο, το Βιβλίο Νέων Επαγγελματικών Προφίλ, τα Συμπληρωματικά Φυλλάδια και τον Συλλογικό Τόμο Δοκιμίων, για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του υλικού.

Το Στάδιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα Πακέτα Εργασίας :

  • Πακέτο Εργασίας 1.1 Βιβλίο/ Εγχειρίδιο για τους/τις Εκπαιδευτικούς
  • Πακέτο Εργασίας 1.2 Βιβλίο Νέων Επαγγελματικών Προφίλ
  • Πακέτο Εργασίας 1.3 Συμπληρωματικά Φυλλάδια
  • Πακέτο Εργασίας 1.4 Βιβλίο-Συλλογή δοκιμίων

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε Πακέτου Εργασίας αυτού του Σταδίου Εκτέλεσης είναι:

  • Διερεύνηση σχετικής βιβλιογραφίας, μελέτη των σχολικών εγχειριδίων κλπ.
  • Συγγραφή, σε αρχική μορφή, Βιβλίου-Εγχειριδίου για τους/τις εκπαιδευτικούς, Βιβλίου- Νέα Επαγγελματικά Προφίλ, Συμπληρωματικών Φυλλαδίων και Βιβλίου-Συλλογής Δοκιμίων.
  • Επεξεργασία και Αναπαραγωγή των παραπάνω πακέτων για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής.
  click here to read the project's description in english