Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Παράλληλα με το Στάδιο 1 θα υλοποιηθεί το Στάδιο 2 , το οποίο αφορά την ανάπτυξη οπτικοακουστικού / πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την ανάπτυξη δικτυακού τόπου.

Το Στάδιο αυτό περιλαμβάνει δύο Πακέτα Εργασίας :

  • Πακέτο Εργασίας 2.1 Οπτικοακουστικό / πολυμεσικό υλικό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του Πακέτου Εργασίας θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που αφορούν τη διερεύνηση του σχετικού υλικού, την ανάπτυξη και την παραγωγή του περιεχομένου του πιλοτικού οπτικοακουστικού και πολυμεσικού υλικού, καθώς επίσης και την επιμέλεια και την αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού / πολυμεσικού υλικού.

  • Πακέτο Εργασίας 2.2 Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του Πακέτου Εργασίας θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που αφορούν τη διερεύνηση του σχετικού υλικού, το σχεδιασμό και την προετοιμασία του ψηφιακού περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού λειτουργίας και υποστήριξης του Διαδικτυακού Τόπου.  click here to read the project's description in english