Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Το Στάδιο 4 αφορά τη διευρυμένη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) που έχει αναπτυχθεί, έχει εφαρμοστεί πιλοτικά, έχει αξιολογηθεί και έχει βελτιωθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων Σταδίων υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.

Το Στάδιο αυτό περιλαμβάνει δύο Πακέτα Εργασίας :

Πακέτο 4.1 Διευρυμένη εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού

  • Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του Πακέτου Εργασίας θα υλοποιηθεί η διευρυμένη παραγωγή και αναπαραγωγή του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού, σε αντίτυπα που θα επιτρέψουν την εφαρμογή του στο σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας.

Πακέτο 4.2 Παρακολούθηση και Στήριξη Διευρυμένης Εφαρμογής

  • Το Πακέτο Εργασίας αυτό αφορά τη λειτουργία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μονάδας Στήριξης της διευρυμένης εφαρμογής του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία όλης της χώρας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της διευρυμένης εφαρμογής του υλικού, παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες μέσα από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο διαδικτυακός τόπος. Δηλαδή, μέσω των δυνατοτήτων που θα παρέχει ο διαδικτυακός τόπος θα γίνεται ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην ομάδα στήριξης και στους/στις εκπαιδευτικούς σε πραγματικό ή μη-πραγματικό (ασύγχρονο) χρόνο, παροχή κατευθύνσεων, ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κλπ.

Η διευρυμένη εφαρμογή του υλικού θα αρχίσει αμέσως μετά την ενημέρωση - συνεργασία με ΔΣΕΠΕΔ, την πιστοποίηση και την επικύρωση της εισαγωγής του σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και σε όλα τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ της χώρας. Έτσι, όλα τα πακέτα του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού στην έντυπη και ηλεκτρονική εκδοχή τους διορθωμένα και επικυρωμένα προβλέπεται να αναπαραχθούν προκειμένου να εισαχθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες Α/βάθμιας, Β/βάθμιας και στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά διαθέσιμα στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, τα οποία όμως αφορούν τη σχολική χρονιά 2002-03, τα δημόσια σχολεία που λειτουργούν ανά την επικράτεια είναι

  • 5.632 σχολικές μονάδες Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, και
  • 3.558 σχολικές μονάδες Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και ΤΕΕ-ΣΕΚ( νυν ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ)
  click here to read the project's description in english