Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Συμπληρωματικότητα και συνέργια με άλλα συναφή έργα

Το ‘Eργο «Παραγωγή Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εισαγωγή Θεμάτων Σχετικά με τα Φύλα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, πράξη 4.1.1.δ.) παρουσιάζει συνάφεια, συνέργια και συμπληρωματικότητα με όλες τις κατηγορίες Πράξεων του Μέτρου 4.1 με τίτλο «Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες» του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, που έχουν ήδη προκηρυχθεί και έχουν αναδειχθεί οι Τελικοί Δικαιούχοι.

Πιο αναλυτικά, το Έργο συνδέεται άμεσα με το έργο «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων», το οποίο υλοποιείται από το Κ.Ε.Θ.Ι.

Το Έργο συνδέεται με το παραπάνω έργο, υπό την έννοια ότι και οι δύο παρεμβάσεις στοχεύουν στην αποδόμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα φύλα και στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα και δια μέσω της εκπαίδευσης.

Το Έργο δρα συμπληρωματικά και βρίσκεται σε συνέργια με τα εξής έργα:

  • Με το Έργο 4.1.1.α «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας στην Εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που υλοποιείται από το Κ.Ε.Θ.Ι. και στο οποίο μέλη της παρούσας Επιστημονικής Ομάδας συμμετέχουν ως μέλη Επιστημονικής Επιτροπής. Το παρόν έργο συμπληρώνει και εξειδικεύει τις δράσεις του παραπάνω προγράμματος, επικεντρώνοντας σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  • Με το Έργο 4.1.1.β «Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την Οπτική του Φύλου», του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που υλοποιείται από το Α.Π.Θ. και στο οποίο συμμετέχουν ορισμένα μέλη της παρούσας Επιστημονικής Ομάδας. Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει και εξειδικεύει τις δράσεις που έχουν σχέση με την Ε.Ε. και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.
  • Με την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ. «Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών»

Το Έργο συνδέεται με τις παραπάνω κατηγορίες πράξεων υπό την έννοια ότι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην αποδόμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα φύλα και στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα και δια μέσω της εκπαίδευσης.

  click here to read the project's description in english