Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Τίτλος : Σπουδές Φύλου/ Gender Studies: Τάσεις/ Εντάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες

Έτος Έκδοσης :  2006

Επιμέλεια :  Παυλίδου, Θ. Σ

Εκδόσεις : Ζήτη

Το έναυσμα για τον ανά χείρας τόμο προέκυψε από τη διημερίδα "Σπουδές φύλου σε Α.Ε.Ι της Ελλάδας και του Εξωτερικού: αποτίμηση και προοπτικές" που πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. (31.3.-1.4.2005), στο πλαίσιο του διατμηματικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας του ιδίου πανεπιστημίου. Καθώς το πρόγραμμα αυτό (αλλά και όλα τα αντίστοιχα σε επτά ακόμη Α.Ε.Ι.) διήνυε πέρσι τον δεύτερο -και τελευταίο, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του Υ.Π.Ε.Π.Θ.- χρόνο της λειτουργίας του, ένας βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν να καταγράψει τα πρώτα βήματα μιας επισημότερης θεσμοθέτησης των σπουδών φύλου/γυναικείων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο στα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Ταυτόχρονα όμως η διημερίδα επιδίωξε να αντιπαραβάλει τη νηπιακή αυτή κατάσταση στην Ελλάδα με προγράμματα/εγχειρήματα σπουδών φύλου/γυναικείων σπουδών του εξωτερικού που διαθέτουν μακρόχρονη ιστορία κάτω από, εν μέρει, εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, περιελάμβανε τρεις θεματικές ενότητες, η πρώτη από τις οποίες αποσκοπούσε σε μια συνολική εξέταση των Δ.Π.Π.Σ. για θέματα φύλου και ισότητας στα ελληνικά Α.Ε.Ι. Από εκπροσώπους των προγραμμάτων ζητήθηκε να παρουσιάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δικού τους Δ.Π.Π.Σ., τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη λειτουργία του, τα πλεονεκτήματα ή και μειονεκτήματα της σύστασης αυτών των προγραμμάτων, τις προοπτικές συνέχισής τους, αλλά και τους θεωρητικούς προβληματισμούς που προέκυψαν. Η δεύτερη θεματική ενότητα εστιάστηκε στην ανάπτυξη των σπουδών φύλου/γυναικείων σπουδών σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και στα ιδιαίτερα γεωπολιτικά συμφραζόμενά τους. Τέλος, βασικό άξονα της τρίτης ενότητας αποτέλεσαν τα κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον των σπουδών φύλου/γυναικείων σπουδών από την οπτική συναδέλφων με μακρά θητεία σε ευρωπαϊκά Α.Ε.Ι. όπου οι σπουδές φύλου/γυναικείες σπουδές αποτελούν εδώ και δεκαετίες αυτονόητη πραγματικότητα.

  click here to read the project's description in english