Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Τίτλος : Διερευνώντας το φύλο: Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη γενική, επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Έτος Έκδοσης : 2006

Συγγραφέας: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου

Εκδόσεις : Βάνιας

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να συγκεντρωθούν σε έναν τόμο όλες οι εργασίες της Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου, που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση και να κοινοποιηθούν δεδομένα σχετικών ερευνών. Η προσέγγιση είναι διαχρονική και συγχρονική, καλύπτει τη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και βασικές διαστάσεις της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Στην Εισαγωγή γίνεται ανασκόπηση της σχετικής με το φύλο ελληνικής βιβλιογραφίας από το 1985 έως σήμερα, καταγράφεται η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και αποτυπώνεται ο χάρτης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών Φύλου, όπως διαμορφώθηκε την τελευταία πενταετία στα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Το Πρώτο Μέρος αναφέρεται στη διαχρονική, από το 19ο αιώνα και εξής, εξέλιξη της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ανώτατη). Το Δεύτερο Μέρος διερευνά βασικές διαστάσεις του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη: η γυναίκα εκπαιδευτικός (προφίλ, ρόλος και παρουσία), εκπαίδευση, φύλο και ιδιότητα του πολίτη, σχολείο, επαγγελματικές επιλογές και μεταβατικές διαδικασίες. Στο Τρίτο Μέρος γίνεται λόγος για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, καταγράφονται απόψεις για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και διερευνάται το θέμα των μη αναγνωρισμένων εμπειριών των γυναικών στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης. Ο τόμος απευθύνεται σε επιστήμονες από το χώρο της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και των Σπουδών Φύλου, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και σε εκπαιδευτικούς.

 

  click here to read the project's description in english