Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων με τίτλο: «Ειδίκευση εκπαιδευτικών/σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Π.Μ.Σ. Φύλο και Θρησκεία
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φύλο και Θρησκεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

  click here to read the project's description in english