Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Το Στάδιο 0. Διαχείριση του Έργου αφορά κυρίως διοικητικές, λογιστικές, οικονομικές και διαχειριστικές διαδικασίες που διατρέχουν τη συνολική διάρκεια του έργου και έχουν σχέση με τη συνολική εκτέλεση του έργου.

  • Το Στάδιο αυτό περιλαμβάνει ένα Πακέτο Εργασίας, που αφορά την Οργάνωση και Λειτουργία της Δομής Στήριξης του Έργου .
  click here to read the project's description in english