Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Βοήθεια Επικοινωνία


Συνοπτικά και επιγραμματικά οι ομάδες και τα άτομα που εργάζονται για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου είναι:

Ο συντονισμός εργασίας των παραπάνω ομάδων σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των πακέτων του βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τους στόχους του υλικού θα είναι ευθύνη του φορέα υλοποίησης και ιδιαίτερα της Επιστημονικά Υπεύθυνης του Έργου, Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Μαραγκουδάκη

  click here to read the project's description in english